BROWSE THIS EXHIBITION

Sakti  Burman-Spring
1
Sakti Burman
Spring
Oil on canvas
21.75 x 17.75 in (55 x 45 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Conversation
2
Sakti Burman
Conversation
Oil on canvas
17.75 x 21.75 in (45 x 55 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Circus
3
Sakti Burman
Circus
Oil on canvas
31.5 x 25.25 in (80 x 64 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-The Mirror
4
Sakti Burman
The Mirror
Oil on canvas
36 x 25.25 in (91.2 x 64 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Untitled
5
Sakti Burman
Untitled
Oil on canvas
45.25 x 28 in (115 x 71.2 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Untitled
6
Sakti Burman
Untitled
Watercolour on paper
17.75 x 24.5 in (45 x 62.5 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Untitled
7
Sakti Burman
Untitled
Watercolour on paper
17.75 x 24.5 in (45 x 62.5 cm)

Artwork Details

Sakti  Burman-Untitled
8
Sakti Burman
Untitled
Watercolour on paper
23.5 x 37.5 in (60 x 95 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
9
M F Husain
Untitled
Oil on canvas pasted on board
42.25 x 22.75 in (107.5 x 57.5 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
10
M F Husain
Untitled
Oil on canvas pasted on board
27.5 x 33 in (70 x 83.8 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
11
M F Husain
Untitled
Oil on board
47.25 x 70.75 in (120 x 180 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
12
M F Husain
Untitled
Oil on canvas pasted on board
36 x 66 in (91.2 x 167.5 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
13
M F Husain
Untitled
Oil on canvas
23.5 x 35.5 in (60 x 90 cm)

Artwork Details

M F Husain-Untitled
14
M F Husain
Untitled
Oil on canvas
60 x 38.5 in (152.5 x 97.5 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-Raising the Kundalini
15
Anjolie Ela Menon
Raising the Kundalini
Mixed media on board
41.25 x 23.5 in (105 x 60 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-Untitled
16
Anjolie Ela Menon
Untitled
Oil on masonite
18.75 x 12.75 in (47.5 x 32.5 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-Untitled
17
Anjolie Ela Menon
Untitled
Mixed media on canvas
60.5 x 43.75 in (153.7 x 111.3 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-Untitled
18
Anjolie Ela Menon
Untitled
Oil on masonite
35 x 23.25 in (88.8 x 58.7 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-Untitled
19
Anjolie Ela Menon
Untitled
Oil on board
66 x 19.75 in (167.5 x 50 cm)

Artwork Details

Anjolie Ela Menon-The Shamaan's Tale
20
Anjolie Ela Menon
The Shamaan's Tale
Oil on board
47.25 x 23.5 in (120 x 60 cm)

Artwork Details
< Previous
Page:
1 
2 
3 
4 
5 
9
Next >